วันอังคารที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2553

วันวิทยาศาสตร์

วันวิทยาศาสตร์  ม.บูรพา

       วันวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยบูรพา  จ.ชลบุรี นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย  มีการจัดนิทรรศการ
วันวิทยาศาสตร์เช่น


นี่เป็นภาพปรสิตวิทยาทางการแพทย์   Medical parasitology
เป็นสิ่งมีชีวิตจำพวกโปรโตซัว หนอน พยาธิ ที่ก่อให้เกิดโรคในมนุษย์
นี่เป็นภาพของอาจารย์ใหญ่